Mitochondria - komórkowe elektrownie z własnym genomem

Numer: 
236

Wszystkie organizmy do życia potrzebują energii. Głównym nośnikiem energii wykorzystywanej w procesach biologicznych jest ATP. Każda komórka organizmu człowieka posiada organelle wyspecjalizowane w produkcji ATP – mitochondria. Mitochondria wyewoluowały z bakterii, które zostały wchłonięte przez inne komórki około dwóch miliardów lat temu, dając początek organizmom eukariotycznym, tzn. takim, które posiadają jądro komórkowe będące miejscem, gdzie znajduje się większość DNA komórkowego. Mitochondria, obok jądra komórkowego, są jedynymi organellami komórek zwierzęcych, które posiadają własny genom – genom mitochondrialny. Genom ten koduje niewielką liczbę genów w porównaniu z genomem jądrowym, ale każdy z nich jest niezbędny do życia człowieka. Informacja genetyczna zawarta w genomie mitochondrialnym ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mitochondriów, od których funkcjonowania zależy wiele procesów komórkowy. Wieloletnie badania wykazały, że funkcjonowanie mitochondriów wpływa m.in. na starzenie się, śmierć komórkową oraz wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Mutacje w genomie mitochondrialnym lub zaburzenia jego liczby kopii prowadzą do tzw. chorób mitochondrialnych człowieka. Ponadto, mitochondria mają znaczący udział w etiologii wielu innych chorób, np. neurodegeneracyjnych.

Spotkanie będzie składać się z wykładu oraz części praktycznej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat mitochondriów, ich budowy, funkcji oraz roli w procesach komórkowych. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają podstawowe techniki biologii molekularnej, wykonają eksperyment, którego celem będzie zbadanie zmienności sekwencyjnej genomu mitochondrialnego, a także przeprowadzą obserwacje mitochondriów przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 21 Września, 2019 - 10:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Zbadaj genom mitochondrialny i sprawdź, jak mitochondria wyglądają w komórce.
Dodatkowe informacje: 
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich. Maksymalna liczba uczestników - 16 osób. Zapisy od 16 IX na adres: mscstudent.mtrna@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać termin warsztatów.
Współorganizator: 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
dr
Roman
Szczęsny
dr
Łukasz
Borowski
mgr
Kamila
Affek
mgr
Joanna
Jabłońska
mgr
Agata
Jędroszkowiak
mgr
Anna
Kotrys
Miejsce spotkania: 
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
sala 129, piętro 1