Po unii lubelskiej 1569 r. – imperializm kulturowy

Numer: 
172

Celem panelu jest dyskusja nad skutkami unii lubelskiej 1569 r. Z perspektywy blisko 500 lat, prelegenci podejmą wątek wyobrażeń o polonizacji narodów  wchodzących w skład I Rzeczypospolitej jako przejawu polskiego „imperializmu kulturowego”, zwrócą uwagę na polityczne aspekty unii i jej wpływ na kształt Rzeczyposolitej Obojga Narodów. Zastanowią się także nad rolą unii widzianą z perspektywy wspólnot niechrześcijańskich (Żydzi). Debata, w której wezmą udział wybitni znawcy dziejów I Rzeczypospolitej, prowadzący badania w zakresie jej politycznych i kulturowych losów, ma za zadanie rozpatrzenie utartych mitów i schematów w postrzeganiu wspólnej przeszłości Polski i Litwy. NArosłe przez dziesieciolecia stereotypy i krzywdzace czasem oceny będę zweryfikowane i ponownie rozpatrzone w gronie wybitnych znawców tematyki.

 

 

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 26 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Celem panelu jest dyskusja nad skutkami unii lubelskiej 1569 r. Z perspektywy blisko 500 lat, prelegenci podejmą m.in. wątek wyobrażeń o polonizacji narodów wchodzących w skład I Rzeczypospolitej.
Organizator: 
prof.
Urszula
Augustyniak
dr hab.
Anna
Michałowska-Mycielska
dr hab.
Marek
Janicki
dr
Karol
Żojdź
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Historyczny UW, sala kolumnowa.