Polski Wrzesień 1939 r. Opinie, oceny, reprezentacje

Numer: 
4

Polska wojna obronna 1939 r. była nie tylko pierwszą odsłoną II wojny światowej, ale także nosiła wszelkie cechy wojny na wyniszczenie. Zarówno Niemcy jak i ZSRR stawiały sobie za cel unicestwienie polskiej państwowości. Najeźdźcy prowadzili działania zbrojne z pogwałceniem prawa międzynarodowego, dopuszczając się zbrodni na ludności cywilnej i jeńcach wojennych. Polski Wrzesień wywołał zarazem reperkusje nawet w krajach tak odległych jak Indie czy Południowa Afryka. Czy dzisiaj, po 80 latach od tamtych wydarzeń, są one wciąż jeszcze interesujące dla historyków? Jak zmieniała się polska pamięć o 1939 roku? Jak postrzegany jest Wrzesień zagranicą?

Typ spotkania: 
Temat przewodni: 
Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Jak zmieniała się polska pamięć o 1939 roku? Jak postrzegany jest Wrzesień zagranicą? Czy dzisiaj, po 80 latach od tamtych wydarzeń, są one wciąż jeszcze interesujące dla historyków?
Organizator: 
Organizator: 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
dr hab.
Piotr Maciej
Majewski
dr hab.
Michał
Leśniewski
prof.
Joanna
Modrzejewska-Leśniewska
mgr
Joanna
Urbanek
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa