Świat pełen plastików. Jak zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko?

Numer: 
7

Wprowadzenie na rynek tworzyw sztucznych, potocznie zwanych plastikami, spowodowało rewolucję materiałową XX wieku. Ze względu na swoje właściwości znalazły one
zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach produkcji, co pociągnęło za sobą wzrost ilości odpadów, z których znaczna część przedostała się do środowiska. Jakie zatem kierunki zmian prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu plastiku na środowisko widzą naukowcy?
Paneliści będą dyskutować o biotworzywach, recyklingu, biodegradacji tworzyw, nowych trendach w opakowaniach, gospodarce o obiegu zamkniętym.

- dr inż. Piotr  Manczarski, Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Andrzej Plichta, Kierownik Zespołu Kontrolowanej Syntezy, Przetwórstwa Materiałów Funkcjonalnych i Biopolimerów Syntetycznych, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska, Dyrektor COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz
- dr Katarzyna Golimowska - Sekretariat FN, (prowadzenie)

Typ spotkania: 
Termin: 
niedziela, 29 Września, 2019 - 17:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Paneliści będą dyskutować o biotworzywach, recyklingu, biodegradacji tworzyw, nowych trendach w opakowaniach, gospodarce o obiegu zamkniętym.
Organizator: 
dr inż.
Piotr
Manczarski
prof. dr hab. inż.
Andrzej
Plichta
prof. dr hab. inż.
Hanna
Żakowska
dr
Katarzyna
Golimowska (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
aula Starej Biblioteki UW