Sekretariat FN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Czy matematyka rozwiąże problemy świata?

Podczas debaty porozmawiamy o tym, jakie problemy - w najszerszym rozumieniu słowa - matematyka może rozwiązywać i do czego w związku z tym jest (może być?) potrzebna nie tylko sama sobie, ale też różnym osobom i różnym dziedzinom - od edukacji na różnych poziomach po inne nauki.

 • pt., 2019-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak i czy można zapobiec końcowi świata? Rozważania o klimacie

Coraz mniej osób trzeba przekonywać, że niekontrolowany rozwój cywilizacji doprowadził do dramatycznych zmian klimatycznych, które prowadzą ludzkość i jej środowisko naturalne do krawędzi istnienia. Jednak obrońcy przyrody nie znajdują dostatecznego zrozumienia wśród decydentów i polityków. W debacie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, aby uniknąć globalnej katastrofy. Jaka jest rola rządów, z drugiej zaś strony działalności pojedynczych ludzi w kształtowaniu środowiska naturalnego i klimatu? Czy zacofany holocen przegra z nabierającym świadomość antropocenem?  Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

 

Uczestnicy:     Marta Anczewska WWF

                      Jan Gibek - Zastępca Dyrektora, Biuro ds. Prezydencji Konferencji Stron, Ministerstwo Środowiska

                      prof. dr hab. Rafał Gierczyński - Z-ca Dyrektora ds. ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego

                      dr Aleksandra Kardaś - Fizyk atmosfery, Autorka "Książki o wodzie" i Współautorka książki "Nauka o Klimacie"

                      prof. n. med. Andrzej Ziemba (prowadzenie), Fizjolog, członek Rady Programowej Festiwalu Nauki. Popularyzator nauki

 

 • sob., 2019-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak tworzyć prawo, aby było dobre

 

Debata będzie miała na celu odpowiedź na pytanie, jakie są symptomy, przyczyny i skutki tego, że jakość tworzenia prawa w Polsce stale się pogarsza. Dyskusja nad symptomami będzie dotyczyć takich zjawisk, jak ograniczanie konsultacji społecznych i debaty nad tworzonym prawem, brak rzetelnej oceny skutków regulacji nowo tworzonych ustaw, oraz nadmierny pośpiech w pracach legislacyjnych. Uczestnicy postarają się także ustalić przyczyny pogarszania się jakości procesu legislacyjnego oraz ukazać jego skutki dla państwa i dla zwykłego człowieka.

 • ndz., 2019-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Wokół czarnej legendy jezuitów w czasach staropolskich

Wykład dotyczyć będzie genezy i powstawania "czarnej" i "białej legendy" w polskiej historiografii. Głównych autorów i  prac oraz wątków tematycznych (w tym biograficznych) w tym zakresie. W dalszej części ukazane zostaną przemiany obu wspomnianych zjawisk i nowsze konteksty badań. Wreszcie na koniec postulaty badawcze.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2019-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Początek zmian - Okrągły Stół w oczach uczestników

Okrągły Stół otworzył proces wielkiej zmiany ustrojowej w Polsce. Władza komunistyczna powróciła do negocjacji i układania się z przedstawicielami społeczeństwa, organizującego się wciąż wokół Solidarności. Okrągły Stół stał się symbolem pokojowego sposobu przejścia do demokracji i zarazem - symbolem początku upadku sowieckiego totalitaryzmu. Rzeczywistą rolą porozumień Okrągłego Stołu było otwarcie procesu przemian, który ogarnął całe społeczeństwo i całość życia społecznego, politykę i gospodarkę, i w niezwykłym tempie zapoczątkował proces przemian w całym regionie.

Mimo to szybko pojawiły się pełne zawiści i dezinformacji interpretacje Okrągłego Stołu - upadek całego systemu bez najmniejszego rozlewu krwi - nazwano "zdradą" i reaktywacją "czerwonych". Jak tworzył się i działał Okrągły Stół oraz jak rozumieć i ocenić "czarną legendę" o nim - mówić będą uczestnicy tamtych pamiętnych obrad.

 • śr., 2019-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Równość płci w nauce

„Równość płci w nauce” to temat wydarzenia, na które Wydział ds. Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec zaprosił wybitnych naukowców z Polski i z Niemiec.

 Plan wykładów:

 • godziny 10 -12

      - dr hab. Izabela Wagner (socjolog z UW), będzie mówiła o „Ukrytych karierach – ścieżkach kobiet w nauce”.

      - prof. Dr Gabriele Bolte (epidemiolog z  Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bremie) wygłosi wykład pt. „Płeć i zdrowie – aktualne wyzwania metodologiczne w badaniach naukowych”.

      - dr Iwona Chmura-Rutkowska (  Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM)  poruszy zagadnienie „Być dziewczyną - być kobietą i przetrwać. Stereotypy związane z płcią w edukacji szkolnej i w nauce”.

 • godziny 13 – 14:30

 - dyskusja jak wygląda sytuacja równości płci w instytucjach naukowych w Polsce i w Niemczech. W dyskusji udział wezmą: prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. Dr Julia von Blumenthal, prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, Politechnika Łódzka, prezes Societas Humboldtiana Polonorum, prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska, wicedyrektor Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW, członek Rady Narodowego Centrum Nauki oraz prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, także członek Rady Narodowego Centrum Nauki i kierownik Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Moderatorem dyskusji będzie dr Aleksandra Winiarska z Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Wydarzenie odbędzie się przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych w Berlinie.

 

 • czw., 2019-09-26 10:00
Spotkanie festiwalowe Przyczyny i skutki „Eksplozji kambryjskiej”

Sensacyjne i niespodziewane odkrycia wciąż nowych stanowisk kopalnych oraz użycie coraz doskonalszych metod badań skamieniałości stopniowo rozjaśniają obraz tajemniczego świata początku ery paleozoicznej. W świetle nowych danych paleontologicznych szczególnego sensu nabierają próby określenia pokrewieństw organizmów na podstawie ich molekularnych podobieństw i odmienności. Okazuje się przy tym, jak niewiele śladów pozostało w anatomii i genach dzisiejszych zwierząt i roślin z pradawnych czasów formowania się podstaw ich różnorodności.

 • czw., 2019-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Ekonomia behawioralna, czyli czemu na świecie nie ma jednorożców

Współczesna teoria ekonomii opiera się na koncepcji racjonalnych wyborów, które dokonywane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Zakłada m.in., że ludzie potrafią wykonywać skomplikowane obliczenia, w swoim postępowaniu nie kierują się emocjami, absolutnie nigdy nie tracą samokontroli i są zapatrzonymi jedynie w siebie egoistami. Noblista Richard H. Thaler nazywany „ojcem założycielem” ekonomii behawioralnej uważa, że założenia te są równie realne jak jednorożce. Tak samo trudno bowiem spotkać jednorożca, jak i człowieka, który zawsze jest w 100% racjonalny przy podejmowaniu decyzji. Ekonomia behawioralna bierze więc pod uwagę to, że decyzje ekonomiczne z reguły nie są podejmowane w sposób w pełni racjonalny. Jest to stosunkowo nowy nurt ekonomii. Wykorzystując osiągnięcia psychologii i innych nauk społecznych ekonomia behawioralna stara się tworzyć bardziej realistyczne podstawy do objaśniania zachodzących zjawisk ekonomicznych.

Podczas zajęć wspólnie postaramy się sprawdzić, czy na pewno gdzieś nie ukrywa się jakiś jednorożec, spróbujemy sprowadzić ekonomię na ziemię oraz przekształcić nasze myślenie zarówno o samych sobie, jak i o otaczającym nas świecie.

 • pt., 2019-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Wyzwania ekonomiczne i cywilizacyjne przed Polską, Europą i światem-co nam przyniesie następne 30l.

30 lat temu zaczęła się polska transformacja i to ona kształtowała oblicze naszej gospodarki. Ten proces już się jednak kończy. Co będzie decydować o obliczu naszej gospodarki w ciągu kolejnych 30 lat? Na ile będą to zjawiska ulokowane w Polsce, na ile w Europie, a na ile zależne od trendów globalnych? Czy kluczowe dla nas będą trendy ekonomiczne, technologiczne, czy społeczne? Ja się z nimi mierzyć? Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w trakcie tej dyskusji.

w debacie wezma udział:

Dr. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Piotr Bujak – Główny Ekonomista PKO BP

Wojciech Hann – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Dr. Piotr Koryś – Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Prof. Krzysztof Meissner – Wydział Fizyki UW

Jakub Sawulski – Prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Matusz Walewski -  Dyrektor Biura Badań i Analiz, Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego (prowadzenie)

 

 

 • sob., 2019-09-28 17:00
Spotkanie festiwalowe Suplementy - co uzupełniamy

Suplementy diety obciążane są wieloma grzechami: brak jest badań naukowych potwierdzających ich działanie, skład wielu preparatów nie odpowiada rzeczywistości i informacjom zawartym w ulotkach, ich reklamy są mieszaniną prawdy i fałszu. Pomimo tego, dzięki reklamom wartość rynku suplementów diety w 2019 r osiągnie 4,7 mld zł. W wykładzie spróbujemy przedstawić prawdziwe oblicze suplementacji i wyjaśnić, kiedy jest ona potrzebna.

 • ndz., 2019-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Świat pełen plastików. Jak zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko?

Wprowadzenie na rynek tworzyw sztucznych, potocznie zwanych plastikami, spowodowało rewolucję materiałową XX wieku. Ze względu na swoje właściwości znalazły one
zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach produkcji, co pociągnęło za sobą wzrost ilości odpadów, z których znaczna część przedostała się do środowiska. Jakie zatem kierunki zmian prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu plastiku na środowisko widzą naukowcy?
Paneliści będą dyskutować o biotworzywach, recyklingu, biodegradacji tworzyw, nowych trendach w opakowaniach, gospodarce o obiegu zamkniętym.

- dr inż. Piotr  Manczarski, Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Andrzej Plichta, Kierownik Zespołu Kontrolowanej Syntezy, Przetwórstwa Materiałów Funkcjonalnych i Biopolimerów Syntetycznych, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska, Dyrektor COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz
- dr Katarzyna Golimowska - Sekretariat FN, (prowadzenie)

 • ndz., 2019-09-29 17:00