Wokół czarnej legendy jezuitów w czasach staropolskich

Numer: 
8

Wykład dotyczyć będzie genezy i powstawania "czarnej" i "białej legendy" w polskiej historiografii. Głównych autorów i  prac oraz wątków tematycznych (w tym biograficznych) w tym zakresie. W dalszej części ukazane zostaną przemiany obu wspomnianych zjawisk i nowsze konteksty badań. Wreszcie na koniec postulaty badawcze.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wykład dotyczyć będzie genezy i powstawania "czarnej" i "białej legendy" w polskiej historiografii. Głównych autorów i prac oraz wątków tematycznych (w tym biograficznych) w tym zakresie.
Organizator: 
Współorganizator: 
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
dr hab.
Radosław
Lolo
Miejsce spotkania: 
ul Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa