Wydarzenie specjalne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Wokół czarnej legendy jezuitów w czasach staropolskich

Wykład dotyczyć będzie genezy i powstawania "czarnej" i "białej legendy" w polskiej historiografii. Głównych autorów i  prac oraz wątków tematycznych (w tym biograficznych) w tym zakresie. W dalszej części ukazane zostaną przemiany obu wspomnianych zjawisk i nowsze konteksty badań. Wreszcie na koniec postulaty badawcze.

Nauki humanistyczne
  • wt., 2019-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Równość płci w nauce

„Równość płci w nauce” to temat wydarzenia, na które Wydział ds. Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec zaprosił wybitnych naukowców z Polski i z Niemiec.

 Plan wykładów:

  • godziny 10 -12

      - dr hab. Izabela Wagner (socjolog z UW), będzie mówiła o „Ukrytych karierach – ścieżkach kobiet w nauce”.

      - prof. Dr Gabriele Bolte (epidemiolog z  Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bremie) wygłosi wykład pt. „Płeć i zdrowie – aktualne wyzwania metodologiczne w badaniach naukowych”.

      - dr Iwona Chmura-Rutkowska (  Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM)  poruszy zagadnienie „Być dziewczyną - być kobietą i przetrwać. Stereotypy związane z płcią w edukacji szkolnej i w nauce”.

  • godziny 13 – 14:30

 - dyskusja jak wygląda sytuacja równości płci w instytucjach naukowych w Polsce i w Niemczech. W dyskusji udział wezmą: prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. Dr Julia von Blumenthal, prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, Politechnika Łódzka, prezes Societas Humboldtiana Polonorum, prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska, wicedyrektor Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW, członek Rady Narodowego Centrum Nauki oraz prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, także członek Rady Narodowego Centrum Nauki i kierownik Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Moderatorem dyskusji będzie dr Aleksandra Winiarska z Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Wydarzenie odbędzie się przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych w Berlinie.

 

  • czw., 2019-09-26 10:00
Spotkanie festiwalowe Przyczyny i skutki „Eksplozji kambryjskiej”

Sensacyjne i niespodziewane odkrycia wciąż nowych stanowisk kopalnych oraz użycie coraz doskonalszych metod badań skamieniałości stopniowo rozjaśniają obraz tajemniczego świata początku ery paleozoicznej. W świetle nowych danych paleontologicznych szczególnego sensu nabierają próby określenia pokrewieństw organizmów na podstawie ich molekularnych podobieństw i odmienności. Okazuje się przy tym, jak niewiele śladów pozostało w anatomii i genach dzisiejszych zwierząt i roślin z pradawnych czasów formowania się podstaw ich różnorodności.

  • czw., 2019-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Ekonomia behawioralna, czyli czemu na świecie nie ma jednorożców

Współczesna teoria ekonomii opiera się na koncepcji racjonalnych wyborów, które dokonywane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Zakłada m.in., że ludzie potrafią wykonywać skomplikowane obliczenia, w swoim postępowaniu nie kierują się emocjami, absolutnie nigdy nie tracą samokontroli i są zapatrzonymi jedynie w siebie egoistami. Noblista Richard H. Thaler nazywany „ojcem założycielem” ekonomii behawioralnej uważa, że założenia te są równie realne jak jednorożce. Tak samo trudno bowiem spotkać jednorożca, jak i człowieka, który zawsze jest w 100% racjonalny przy podejmowaniu decyzji. Ekonomia behawioralna bierze więc pod uwagę to, że decyzje ekonomiczne z reguły nie są podejmowane w sposób w pełni racjonalny. Jest to stosunkowo nowy nurt ekonomii. Wykorzystując osiągnięcia psychologii i innych nauk społecznych ekonomia behawioralna stara się tworzyć bardziej realistyczne podstawy do objaśniania zachodzących zjawisk ekonomicznych.

Podczas zajęć wspólnie postaramy się sprawdzić, czy na pewno gdzieś nie ukrywa się jakiś jednorożec, spróbujemy sprowadzić ekonomię na ziemię oraz przekształcić nasze myślenie zarówno o samych sobie, jak i o otaczającym nas świecie.

  • pt., 2019-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Suplementy - co uzupełniamy

Suplementy diety obciążane są wieloma grzechami: brak jest badań naukowych potwierdzających ich działanie, skład wielu preparatów nie odpowiada rzeczywistości i informacjom zawartym w ulotkach, ich reklamy są mieszaniną prawdy i fałszu. Pomimo tego, dzięki reklamom wartość rynku suplementów diety w 2019 r osiągnie 4,7 mld zł. W wykładzie spróbujemy przedstawić prawdziwe oblicze suplementacji i wyjaśnić, kiedy jest ona potrzebna.

  • ndz., 2019-09-29 15:00