Przyczyny i skutki „Eksplozji kambryjskiej”

Numer: 
9

Sensacyjne i niespodziewane odkrycia wciąż nowych stanowisk kopalnych oraz użycie coraz doskonalszych metod badań skamieniałości stopniowo rozjaśniają obraz tajemniczego świata początku ery paleozoicznej. W świetle nowych danych paleontologicznych szczególnego sensu nabierają próby określenia pokrewieństw organizmów na podstawie ich molekularnych podobieństw i odmienności. Okazuje się przy tym, jak niewiele śladów pozostało w anatomii i genach dzisiejszych zwierząt i roślin z pradawnych czasów formowania się podstaw ich różnorodności.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 26 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wykład laureata nagrody Złota Róża 2018
Organizator: 
prof.
Jerzy
Dzik
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
sala im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim