Początek zmian - Okrągły Stół w oczach uczestników

Numer: 
5

Okrągły Stół otworzył proces wielkiej zmiany ustrojowej w Polsce. Władza komunistyczna powróciła do negocjacji i układania się z przedstawicielami społeczeństwa, organizującego się wciąż wokół Solidarności. Okrągły Stół stał się symbolem pokojowego sposobu przejścia do demokracji i zarazem - symbolem początku upadku sowieckiego totalitaryzmu. Rzeczywistą rolą porozumień Okrągłego Stołu było otwarcie procesu przemian, który ogarnął całe społeczeństwo i całość życia społecznego, politykę i gospodarkę, i w niezwykłym tempie zapoczątkował proces przemian w całym regionie.

Mimo to szybko pojawiły się pełne zawiści i dezinformacji interpretacje Okrągłego Stołu - upadek całego systemu bez najmniejszego rozlewu krwi - nazwano "zdradą" i reaktywacją "czerwonych". Jak tworzył się i działał Okrągły Stół oraz jak rozumieć i ocenić "czarną legendę" o nim - mówić będą uczestnicy tamtych pamiętnych obrad.

Typ spotkania: 
Temat przewodni: 
Termin: 
środa, 25 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Okrągły Stół otworzył proces wielkiej zmiany ustrojowej w Polsce. Władza komunistyczna powróciła do negocjacji i układania się z przedstawicielami społeczeństwa.
Organizator: 
prof.
Ireneusz
Krzemiński (prowadzenie)
dr
Joanna
Staręga-Piasek
Irena
Wóycicka
mecenas
Jacek
Taylor
prof. dr hab.
Janusz
Reykowski
Miejsce spotkania: 
Słupecka 6
02-309 Warszawa
Tygodnik Polityka