Jak tworzyć prawo, aby było dobre

Numer: 
3

 

Debata będzie miała na celu odpowiedź na pytanie, jakie są symptomy, przyczyny i skutki tego, że jakość tworzenia prawa w Polsce stale się pogarsza. Dyskusja nad symptomami będzie dotyczyć takich zjawisk, jak ograniczanie konsultacji społecznych i debaty nad tworzonym prawem, brak rzetelnej oceny skutków regulacji nowo tworzonych ustaw, oraz nadmierny pośpiech w pracach legislacyjnych. Uczestnicy postarają się także ustalić przyczyny pogarszania się jakości procesu legislacyjnego oraz ukazać jego skutki dla państwa i dla zwykłego człowieka.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 22 Września, 2019 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Debata będzie miała na celu odpowiedź na pytanie, jakie są symptomy, przyczyny i skutki tego, że jakość tworzenia prawa w Polsce stale się pogarsza.
Organizator: 
prof.
Marcin
Matczak (prowadzenie)
prof.
Ewa
Łętowska
dr hab.
Adam
Bodnar
Krzysztof
Izdebski
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
aula Starej Biblioteki UW