Ugrofińskie symbole narodowe

Numer: 
208

Języki uralskie (dzielące się na ugrofińskie i samojedzkie) stanowią drugą pod względem liczebności europejską rodzinę językową. Wprawdzie spośród posługujących się nimi narodów tylko trzy mają "swoje" państwa, jednak wszystkie dysponują swoimi symbolami. Często są to oficjalne symbole utworzonych dla tych narodów (jeszcze w czasach Związku Radzieckiego) jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej. W swoim bogato ilustrowanym przykładami omawianych flag i herbów wykładzie przedstawię ich historię i wzajemne powiązania między nimi, omówię także popularne wyjaśnienia ich pochodzenia, zarówno te historycznie uzasadnione, jak i później powstałe reinterpretacje, mówiące niekiedy więcej o poszczególnych narodach niż o ich symbolach.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 27 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Na spotkaniu zostanie przedstawiona historia flag oraz herbów narodów ugrofińskich, a także wzajemne powiązania między nimi.
Organizator: 
dr
Szymon
Pawlas
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa