Zanik języka polskiego na Bukowinie

Numer: 
178

Wykład dotyczyć będzie mowy mniejszości polskiej na Bukowinie (w części rumuńskiej oraz ukraińskiej). Pokazane zostaną przyczyny utraty lub zachowania dziedzictwa kulturowego, jakim jest mowa polska,  w tym wpływ czynników pochodzących z wszystkich trzech poziomów struktury społecznej: mikro (rodzina, sąsiedztwo), mezo (zrzeszenia i organizacje) i makro (instytucje państwowe, Kościół uniwersalny). To, na ile język polski stanowi kod komunikacji w rodzinie i sąsiedztwie, przekłada się na poziom praktycznej znajomości polszczyzny mieszkańców Bukowiny. 

Typ spotkania: 
Termin: 
czwartek, 26 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wykład dotyczyć będzie mowy mniejszości polskiej na Bukowinie. Pokazane zostaną przyczyny utraty lub zachowania dziedzictwa kulturowego, jakim jest mowa polska na tych terenach.
Organizator: 
dr hab.
Helena
Krasowska
Miejsce spotkania: 
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala "Pod Kopułą", wyjazd windą na najwyższe piętro