Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Zaburzenia psychiczne

Uczestnicy wykładu będą mogli zapoznać się ze specyfiką najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Zdobyte informacje pozwolą na lepsze i pełniejsze zrozumienie specyfiki kryzysu psychicznego, a także pomogą uwrażliwić odbiorców na jego objawy.

  • pon., 2020-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Stres – jak sobie z nim radzić

Stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, istotnie wpływającym na funkcjonowanie w każdym aspekcie. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą istoty stresu i tego, jak się przejawia. Zapoznają się także z możliwościami radzenia sobie ze stresem.

  • pon., 2020-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Jak się relaksować? Techniki i tajniki relaksacji

Czym jest relaksacja? Jak się zrelaksować? Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się o różnych technikach relaksacji oraz ich możliwościach w redukowaniu stresu.

  • pon., 2020-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Nasz fascynujący mózg – poznaj, jak jest zbudowany i jak działa

Części prezentacji: 1. Ogólne wprowadzenie do budowy mózgu, 2. lokalizacja funkcji mózgu (czucie, ruch, widzenie, mowa, ręczność, myślenie, liczenie itd.) 3. co się dzieje, gdy niektóre części są uszkodzone. Prezentacja oraz pokazanie modelu mózgu.

  • wt., 2020-09-22 09:30
Lekcja festiwalowa Przemoc polityczna – czy czeka nas krwawa rewolucja?

W trakcie zajęć podejmiemy wraz z uczestnikami próbę określenia, czym jest przemoc polityczna. W jaki sposób się ona manifestuje? W jakich typowych, historycznie ukształtowanych i odrębnych formach, ona występuje? Ilu spośród Polaków to pacyfiści, „gołębie”, a ilu to gloryfikatorzy przemocy politycznej – „jastrzębie”? Kim są Polacy potępiający, a kim Polacy aprobujący użycie przemocy politycznej?

  • wt., 2020-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Szkiełko czy oko? Magia w nauce, nauka w magii

Jak prezentowana jest magia w książkach takich jak Władca Pierścieni, Harry Potter czy Wiedźmin? Jaki wizerunek maga, czarodzieja możemy w nich znaleźć? Czy na bazie wspomnianych cykli udało się stworzyć tzw. supersystem? Kim są fani wspomnianych książek? Czy wyróżniają się w jakiś sposób? Jakie działania związane z książkami (lub innymi elementami kanonicznymi) podejmują? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w ramach zajęć.

  • wt., 2020-09-22 10:30
Lekcja festiwalowa Herero i Nama –pierwsze (?) ludobójstwo XX wieku

W 1884 roku powstała na terenie dzisiejszej Namibii pierwsza niemiecka kolonia – Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia. Niecałe 20 lat później w kolonii wybucha powstanie – wojownicy Herero podlegli Samuelowi Maharero atakują niemieckich osadników. 2 października 1904 roku generał von Trotha wydaje rozkaz zabicia wszystkich mężczyzn Herero i wypędzenia kobiet i dzieci na pustynię Kalahari. Przez kolejne 4 lata trwa systematyczne mordowanie ludów Herero i Nama. Opinia publiczna dowiaduje się o tych zdarzeniach z Raportu Whitakera dopiero w 1985 roku. Ale na próbę pojednania trzeba poczekać kolejne 30 lat. Czy wizerunek rdzennej ludności kolonii europejskich w Afryce przedstawiany w prasie przełomu wieków miał wpływ na traktowanie tejże ludności przez osadników? Czy można mówić o "mowie nienawiści" skierowanej w kierunku rdzennej ludności kolonii? Czym był Konzentrationslager Haifischinsel? Gdzie trafili lekarze prowadzący swoje "badania" na Herero i Nama? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w ramach zajęć.

  • wt., 2020-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Co wiesz o osobowości?

Celem wykładu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat istniejących teorii osobowości poprzez prezentację znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, a także poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości oraz narzędzi do profejonalnej diagnozy i interpretacji.

Nauki społeczne
  • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc w rodzinie - diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie, procedury "Niebieskiej Karty" oraz przepisów prawnych dotyczących postępowania w sytuacji podejrzenia występowania przemocy wobec dziecka. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia pomagające zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz zapoznają się z algorytmami postępowania na konkretnych przykładach.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe, pracownicy systemu oświaty,  pedagodzy, psycholodzy oraz studenci pedagogiki i psychologii, osoby zainteresowane tematyką przemocy w rodzinie

Nauki społeczne
  • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Czemu mnie to śmieszy, a ciebie nie? – co wiemy o poczuciu humoru i jak się to bada

Ludzie różnią się między sobą tym, co uznają za śmieszne. Podobne rzeczy mogą nas śmieszyć w pewnych sytuacjach, a w innych nie. Inaczej będziemy też reagować komizmem w zależności od tego, czy towarzyszyć nam będzie przyjaciel, koleżanka, nauczyciel czy szefowa.

Badania nad humorem są dziedziną interdyscyplinarną, skupiającą m.in. psychologów, fizjologów, socjologów, lingwistów i kognitywistów. Humor jest pojęciem wieloznacznym, które może odnosić się do zdolności dostrzegania sytuacji  zabawnych oraz wrażliwości na komizm lub – w szerszym znaczeniu– zarówno do definicji komizmu, jak i poczucia humoru.
Humor może zwiększać odporność na stres oraz pozytywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne. W relacjach interpersonalnych bywa kryterium oceny jednostki. Podczas wykładu opowiem, co psychologowie wiedzą do tej pory na temat humoru oraz rozwoju poczucia humoru w trakcie życia, a także jakie teorie humoru są obecnie najpopularniejsze. Wyjaśnię również, w jaki sposób prowadzone są badania nad humorem.

Nauki społeczne
  • pt., 2020-09-25 19:00