Spacer z nietoperzami

Numer: 
147

Czy w mieście z jego hałasem, nocnym oświetleniem i ruchem drogowym jest miejsce dla nietoperzy? Czy stworzenia, których strategia łowiecka polega na nasłuchiwaniu
echa własnych dźwięków mogą w wielkomiejskich warunkach znaleźć wystarczająco spokojne i wystarczająco zasobne żerowiska? Postaramy się o tym przy odrobinie
szczęścia przekonać podczas wieczornej wycieczki, wyposażeni w chytre elektroniczne urządzenia, które pozwalają usłyszeć to, co normalnie dla naszych, ludzkich uszu niesłyszalne (i zapewne zwrócimy prowadzącemu spotkanie uwagę, że nie dla wszystkich ludzkich uszu tak do końca niesłyszalne...). Spróbujemy odróżniać niektóre gatunki nietoperzy na podstawie wydawanych przez nie dźwięków i zauważymy, że w wielu wypadkach równie ważną rolę odgrywa to, gdzie tego czy owego nietoperza spotkaliśmy, jaka była pora dnia i co on wtedy robił. Dowiemy się przy okazji nieco o tym, jakie techniki i metody mają obecnie do dyspozycji badacze latających ssaków oraz o tym, czego jeszcze ciągle - pomimo dynamicznego rozwoju warsztatu naukowego w ostatnich czasach - nie wiemy o zamieszkujących nasz kraj nietoperzach.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
sobota, 19 Września, 2020 - 18:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Wyposażeni w urządzenia, które pozwalają usłyszeć to, co dla naszych uszu niesłyszalne, postaramy się przekonać, czy w mieście z jego hałasem i nocnym oświetleniem jest miejsce dla nietoperzy.
Dodatkowe informacje: 
Prosimy ubrać się odpowiednio do panującej temperatury i pogody, nie od rzeczy może być zabranie ze sobą latarki. Jeśli ktoś uważa komary za dokuczliwe, to może być wskazane zabezpieczenie się przed nimi. Prosimy o zgłaszanie udziału w wycieczce pocztą elektroniczną na adres maciek_fuszara@poczta.onet.pl – najlepiej nie później niż 48 godzin przed terminem spotkania.
dr
Maciej
Fuszara
Miejsce spotkania: 
róg ulic Promenada i Włoskiej
Warszawa
Miejsce spotkania może ulec zmianie, gdyby np. miały nam przeszkadzać roboty drogowe czy prace w zieleni miejskiej – zgłoszeni uczestnicy zostaną o zmianie powiadomieni z wyprzedzeniem.
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: