Warsztaty fizyko-chemiczne z Manufakturą Naukowców

Numer: 
15

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczniowie poznają prawa panujące w przyrodzie przez wykonywanie prostych i bezpiecznych eksperymentów fizyko-chemicznych. Dowiedzą się, czym jest ciśnienie, wyporność, jakie są stany skupienia, czym są pierwiastki i cząsteczki, lepkość, gęstość i wiele innych.

Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia, pracując w zespołach, ucząc się nie tylko przedmiotów ścisłych, ale także współpracy.

Termin: 
poniedziałek, 21 Września, 2020 - 17:30
wtorek, 22 Września, 2020 - 17:30
środa, 23 Września, 2020 - 17:30
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia warsztatowe skierowane są do uczniów klas I-III SP. Na zajęciach przedstawione zostaną proste i bezpieczne doświadczenia fizyko-chemiczne wprowadzające w świat przedmiotów ścisłych.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 14 IX pod adresem email: manufaktura@osial.pl Zajęcia przeznaczone dla uczniów kl 1-3 szkoły podstawowej, maks. 16 osób w jednej grupie. Tylko zgłoszenia indywidualne. Nie przyjmujemy zgłoszeń grup zorganizowanych. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć ich pisemną zgodę.
Organizator: 
dr
Magdalena
Osial
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura
02-093 Warszawa
Zajęcia odbędą się na Wydziale Chemii w sali 104, podziemia.
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: