podstawy przedsiębiorczości

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Koszty innowacji w farmacji – kogo stać na nowe metody leczenia?

Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Efektem wynajdywania coraz to nowszych leków jest wydłużenie średniej długości życia o ponad 30 lat. Na początku XX w. średnia długość życia wynosiła 50 lat, zaś obecnie powyżej 80 lat. Co stoi za tak dużą zmianą, mimo iż industrializacja wpływa niekorzystnie na środowisko i powoduje rozwój wielu chorób cywilizacyjnych? Pojawiają się nowe potrzeby zdrowotne co implikuje badania nad nowymi lekami. Jednak poważnym problemem związanym z dalszym rozwojem badań są koszty ich przeprowadzania, czyli koszty poszukiwania nowych leków. Im wyższy poziom rozwoju wiedzy, tym bardziej skomplikowane i wymagające większych nakładów projekty badawcze. Czy rzeczywiście dlatego leki są coraz droższe i czy rzeczywiście ceny leków wciąż będą rosły? Kogo będzie stać na najnowocześniejsze leki?

  • pon., 2020-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Bankowość niejedno ma oblicze

Myśląc o bankowości, najczęściej myślimy o koncie, karcie, bankomacie. A bankowość to dużo więcej, to nie tylko obsługa klientów w "okienku", to nie tylko płatność za zakupy. Bankowość to transakcje międzynarodowe, to finansowanie dużych firm, to inwestowanie. Bankowość to również nowoczesne technologie wykorzystywane do spełniania potrzeb klientów banków. 

  • pon., 2020-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Czym jest kryzys gospodarczy, czy Covid19 coś zmienił?

W czasie zajęć słuchacze poznają pojęcie kryzysu gospodarczego – czym tak naprawdę jest kryzys, kiedy faktycznie możemy mówić o kryzysie z punktu widzenia finansów i gospodarki oraz jakie jest jego miejsce w cyklach koniunkturalnych w gospodarce. Słuchacze poznają również przyczyny i przebieg kilku największych kryzysów gospodarczych oraz metody jakimi próbowano z tymi kryzysami walczyć, a następnie porównamy je z obecnym kryzysem wywołanym COVID 19 pod kątem różnic i podobieństw, jakie można zaobserwować. Kolejnym elementem zajęć będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak Polska gospodarka radzi sobie z kryzysem i co można zrobić, żeby jak najszybciej wrócić do normalności i funkcjonowania gospodarki bez ograniczeń wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego obywatelom. Ostatnim elementem zajęć będzie próba odpowiedzi na pytania: – jak będzie wyglądała gospodarka naszego kraju po kryzysie,  – jakie mogą być negatywne, a jakie pozytywne skutki dla Polaków oraz dla przedsiębiorstw działających na polskim rynku,  – co może się zmienić w gospodarce światowej i jakie będą tego konsekwencje dla Polski, Unii Europejskiej i świata w dłuższej perspektywie.

 

  • pon., 2020-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Otwieramy firmę transportową – czy to się opłaca?

Polska transortem drogowym stoi jesteśmy jednym z wiodących państw w Europie w zakresie realizacji przewozów transportem drogowym. Mamy też najwięcej firm transportowych i pojazdów ciężarowych. Podobnie silnie wygląda u nas transport samochodami do 3,5 t, tzw. busami.

Podczas zajęć zastanowimy się, czy warto otwierać firmę transportową, analizując nie tylko aspekt ekonomiczny, ale też inne często nieoczywiste ryzyka biznesowe. Postaramy się odpowiedzieć na kilka zapytań transportowych tak jakbyśmy zaczęli swój pierwszy dzień w nowej firmie.

  • wt., 2020-09-22 10:30
Lekcja festiwalowa Zdrowie czy gospodarka – jak koronawirus wpływa na nas i nasze otoczenie

Zdrowie czy pieniądze? Intuicyjnie niemal każdy z nas odpowie, że zdrowie. Choć w praktyce sami wiemy, jak często poświęcamy je właśnie dla pieniędzy.

Jednak w skali makro gospodarka (pieniądze) i służba zdrowia (zdrowie) są na siebie skazane. Gospodarka potrzebuje ludzi – pracowników i pracodawców, producentów i konsumentów – ludzie natomiast opieki zdrowotnej, a opieka zdrowotna… ludzi i pieniędzy. Jeśli więc, chroniąc zdrowie, zamykamy się w domu, nie kupujemy, nie pracujemy, nie generujemy przychodów ani kosztów (które dla innych są przychodem), narażamy się na zachwianie systemem ochrony zdrowia. Jednym zdaniem – chroniąc zdrowie, równocześnie nim ryzykujemy.

Jak rozwiązać ten dylemat? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć na wykładzie.

  • śr., 2020-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Jak wystartować z własnym biznesem? Analiza progu rentowności

Chcesz założyć swoją firmę lub start-up? Ustalenie właściwych poziomów cen oraz, co za tym idzie, marż potrafi zawrócić w głowie. Wykład pomoże Ci zgłębić tajniki wykorzystania progu rentowności w procesie oceny przedsięwzięć.

Na zajęcia przygotuj arkusz kalkulacyjny Excel lub kartkę papieru, długopis i kalkulator!

  • śr., 2020-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Rynki finansowe – co każdy powinien o nich wiedzieć?

Rynki finansowe kojarzą nam się zazwyczaj z bankami i giełdą papierów wartościowych. Ale to znacznie więcej. To każda transakcja finansowa, jaką dokonujemy codziennie. Podczas spotkania opowiem, jak działają te rynki i co powinien wiedzieć o nich każdy z nas. 

  • śr., 2020-09-23 10:30
Lekcja festiwalowa Podatki i opłaty lokalne w Polsce

Rozwiązania podatkowe w zakresie PIT i CIT są raczej szeroko znane. Inaczej może być w przypadku podatków lokalnych, z którymi nie zawsze ma się styczność na początku kariery zawodowej.

W ramach zajęć szczegółowo przedstawione zostaną podatki lokalne, które płaci się na rzecz samorządu gminnego. Podatki na rzecz powiatu i województwa zostaną tylko zasygnalizowane.

Dodatkowo omówione zostaną wybrane opłaty lokalne, ale tylko te uiszczane na rzecz samorządu gminnego, z uwagi na ograniczoną ilość czasu zajęć.

Treść wykładowa będzie prezentowana z perspektywy dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego. Pod koniec zajęć może pojawić się krótkie ćwiczenie dla uczestników.

  • czw., 2020-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Formy prowadzenia działalności w Polsce i formy ich opodatkowania

Uczestnikom przybliżona zostanie tematyka podatkowa z zakresu działalności gospodarczej. W pierwszej części zajęć przedstawione zostaną najważniejsze elementy, tj. formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania dochodu (pominięta będzie analiza rozwiązań dla działalności rolniczej).

W drugiej części zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły i przeprowadzona zostanie rozgrywka między nimi. Celem gry będzie legalna minimalizacja kosztów podatkowych. Etapy gry będą polegały na wybraniu formy opodatkowania w oparciu o przewidywane dochody, a następnie kalkulacja o wyniki wypracowane.

W zależności od wiedzy i potrzeb uczestników program może ulec zmianom podczas zajęć, na korzyść jednej z części.

  • czw., 2020-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Mechanizm rynkowy oraz skutki interwencji państwa na rynku

Analiza równowagi rynkowej, szoków (wstrząsów) popytowych i podażowych oraz skutków interwencji państwa na rynku. Omówione zostaną ceny minimalne, ceny maksymalne oraz skutki wprowadzenia na rynek podatku pośredniego.

  • pt., 2020-09-25 10:00