Dzieci Syberii

Numer: 
255

Prezentuje losy i wędrówki w czasie 2. wojny światowej polskich dzieci, często sierot. Stanowi również próbę okazania wdzięczności wszystkim dobrym ludziom za ich ocalenie i stworzenie im bezpiecznego, szczęśliwego i radosnego dzieciństwa. O tych wydarzeniach należy pamiętać i stale przypominać o nich, szczególnie aktualnie, kiedy powinniśmy okazywać pomoc uchodźcom i na zawsze ocalić od zapomnienia.

Termin: 
sobota, 26 Września, 2020 - 14:00 do 15:00
Opis skrócony: 
Pokazuje losy i wędrówki w czasie 2. wojny światowej polskich dzieci, często sierot. Jest próbą okazania wdzięczności wszystkim dobrym ludziom za ich ocalenie i stworzenie im bezpiecznego dzieciństwa.
Organizator: 
dr
Joanna
Arvaniti
Miejsce wystawy: 
Pałac Staszica, ul. Nowy świat 72
00-330 Warszawa
sala nr 123 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ip.