Aby język giętki..., czyli tajemnice głosu i mowy dla najmłodszych

Numer: 
761

Cele ogólne zajęć:

- poszerzenie wiedzy na temat fonetyki języka polskiego

- pokazanie mechanizmu powstawania wybranych głosek

-usprawnienie aparatu mowy

-wprowadzenie podstaw emisji głosu

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 09:00
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia dla dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej. 1. Wprowadzenie - do czego potrzebna jest nam mowa, jak wydobywa się głos. 2. Mali aktorzy przygotowują się do występu. 3. Odgrywanie scenek. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka W-wa.
Wykonawca
mgr
Kamila
Potocka-Pirosz
Wykonawca
mgr
Iwona
Sołtys
Miejsce spotkania: 
ul. Wilcza 53
00-679 Warszawa