Grzyby

Numer: 
818

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną oraz filmem na temat bogactwa świata grzybów. Uczniowie zapoznają się z budową i systematyką grzybów, cyklem rozwojowym i sposobami odżywiania się, rolą w życiu i gospodarce człowieka oraz z ochroną grzybów. Część terenowa obejmuje pracę w grupach z kartami pracy, spacer po lesie połączony z obserwacją i rozpoznawaniem napotkanych gatunków grzybów oraz ich oznaczanie za pomocą kluczy i atlasów (grzyby jadalne, trujące, pasożytnicze, saprofityczne, mikoryzowe). Na zakończenie każda z grup dokonuje prezentacji uzyskanych wyników opatrzonej krótkim komentarzem dotyczącym oceny środowiska występowania grzybów oraz ich liczebności.

 

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
20
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 09:00
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 09:00
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 09:00
czwartek, 24 Wrzesień, 2015 - 09:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Zapoznanie z bogactwem świata grzybów, ich budową, sposobami odżywiania, rolą w przyrodzie. Część terenowa: praca z kartami pracy, spacer po lesie połączony z obserwacją i rozpoznawaniem napotkanych gatunków, oznaczanie za pomocą kluczy i atlasów.
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
Organizator: 
Wykonawca
inż.
Katarzyna
Fidler
Miejsce spotkania: 
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
Budynek dyrekcji KPN - wejście główne, sala na parterze.