Las

Numer: 
736

Zapoznanie z funkcjonowaniem lasu jako ekosystemu, tworzącymi go grupami organizmów oraz zależnościami występującymi między nimi, a także rolą lasów w życiu i gospodarce człowieka. Omówienie pojęć: las, typy lasu, budowa warstwowa lasu, obieg materii, ochrona lasu. W programie: część kameralna obejmująca wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz zwiedzanie ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej". Część terenowa obejmuje pracę w grupach z kartami pracy, spacer po lesie połączony z obserwacją i rozpoznawaniem napotkanych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawanie śladów działalności zwierząt, konkurs, gry i zabawy edukacyjne.

Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 11:00
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 11:00
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 11:00
czwartek, 24 Wrzesień, 2015 - 11:00
piątek, 25 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Zaznanie z funkcjami lasu jako ekosystem, tworzące go grupy organizmów i zależności występujące między nimi. Zajęcia w sali oraz spacer po lesie połączony z obserwacją i rozpoznawaniem napotkanych gat. roślin i zwierząt.
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
Organizator: 
Wykonawca
mgr
Dorota
Matuszyk
Miejsce spotkania: 
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
Budynek dyrekcji KPN - wejście główne, sala na parterze.