Wędrówka po piętrach lasu – w poszukiwaniu leśnych tajemnic

Numer: 
820

Las to miejsce, gdzie żyje obok siebie wiele gatunków roślin i zwierząt. Roślinność układa się w mniej lub bardzie wyróżnione warstwy, a każda z nich zamieszkiwana jest przez określoną grupę zwierząt, roślin i zwierząt, które znajdują tu odpowiednie warunki do życia.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
30
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
piątek, 25 Wrzesień, 2015 - 09:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
W ramach zajęć młodzież szkolna nauczy się rozróżniać warstwy (piętra) lasu, jak również przyporządkować gatunki organizmów w nich występujących
Dodatkowe informacje: 
Krótka prezentacja na sali wykładowej, następnie wycieczka i warsztaty w lesie. Młodzież nauczy się rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt i grzybów występujących w lesie jesienią i przyporządkować je do określonych warstw lasu
Wykonawca
mgr inż.
Artur
Sawicki
Miejsce spotkania: 
Sękocin Stary ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn