Zjawisko seksualizacji - jak sobie z nim radzić?

Numer: 
831

Kobiety, mężczyźni oraz ich ciała w środkach masowego przekazu jak i przestrzeni publicznej coraz częściej zostają sprowadzeni jedynie do roli przedmiotu seksualnego, podlegając w ten sposób procesowi seksualizacji. Celem lekcji jest uwrażliwienie młodych osób na zjawisko seksualizacji oraz przeciwdziałanie mu.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Forma: 
Liczba osób: 
25
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 12:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Kobiety, mężczyźni, ich ciała w środkach masowego przekazu, przestrzeni publicznej często są sprowadzeni jedynie do roli przedmiotu seksualnego, podlegając w ten sposób procesowi seksualizacji. Celem lekcji jest uwrażliwienie młodych osób na zjawisko
Wykonawca
Paulina
Trojanowska
Miejsce spotkania: 
Nowy Świat 69
00-927 Warszawa