Ameryka Łacińska - warsztaty dziennikarskie

Numer: 
620

Warsztaty skierowane są do licealistów zainteresowanych dziennikarstwem prasowym i internetowym. Uczestnicy zostaną zapoznani z popularnymi gatunkami dziennikarskimi oraz językiem wypowiedzi dziennikarskiej. Specjalnie dobrane ćwiczenia pozwolą zwrócić uwagę na poprawność językową i pozwolą uniknąć częstych błędów popełnianych przez dziennikarzy. Uczestnicy będą mieli następnie okazję napisać samodzielnie depesze agencyjne w oparciu o różne źródła, a także zrobić notatki z nagrania konferencji prasowej, które posłużą do napisania krótkiej relacji. Na koniec przewidziana jest dyskusja, podczas której uczestnicy będą mogli wymienić się sugestiami i wrażeniami na temat pracy dziennikarskiej wykonanej w czasie warsztatów.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Dostępne do: 
19 lat
Termin: 
czwartek, 24 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty skierowane są do licealistów zainteresowanych dziennikarstwem prasowym i internetowym. Zajęcia obejmą samodzielne pisanie newsów oraz sporządzenie sprawozdania z konferencji prasowej/briefingu.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: alicja.fijalkowska@uw.edu.pl
Wykonawca
dr
Alicja
Fijałkowska
Miejsce spotkania: 
Smyczkowa 14
02-678 Warszawa
Aula Libertadores, II piętro