Biurokratyzm a sprawność działań społecznych

Numer: 
52

O biurokracji  można powiedzieć metaforycznie, że potrzeba jej w zorganizowanym społeczeństwie tyle, ile soli w zupie. Jej nadmiar lub brak a także różne inne wady, zwłaszcza bezczynność urzędników, powodują, że najczęściej dyskurs publiczny koncentruje się na patologiach systemu biurokratycznego.
W analizie biurokratyzmu, który w świetle potocznego oglądu rzeczywistości, ale także w świetle badań socjologicznych, ma tendencję wzrostową, przydatne są prakseologiczne kryteria sprawności biurokracji. W świetle tych kryteriów paneliści  dokonują krytycznego oglądu podstawowych sfer życia społecznego: parlamentaryzmu, samorządności, administracji, gospodarki, służby zdrowia, edukacji, sądownictwa, opieki społecznej i innych.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Biurokratyzm oznacza szerokie spektrum wadliwych działań obniżających sprawność działania biurokracji. Paneliści przedstawią prakseologiczne kryteria sprawności biurokracji i przejawy biurokratyzmu w sferze administracji.
Wykonawca
dr
Ryszard
Banajski
Wykonawca
mgr inż.
Tadeusz
Berliński
Wykonawca
prof. dr hab.
Jerzy
Kolarzowski
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
w sali 154 Pałacu Staszica