Dlaczego prawo traci autorytet?

Numer: 
51

W większości państw demokratycznych istnieją struktury  i procesy, które  odwołują się do formalnej aprobaty demokratycznie wybranych parlamentów narodowych.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której prawo formułowane przez demokratycznie wybranych reprezentantów, często nie ma prawomocności, a więc pozbawione jest uznania ze strony obywateli, mówiąc w skrócie: nie ma autorytetu.

Źródłem autorytetu prawa może być opinia publiczna. Można wskazać dwa modele budowania opinii publicznej: model konsensualny oraz model agoniczny.

 1. Model konsensualny (J. Rawls ) -  dyskutując kwestie prawne nie powinniśmy się odwoływać do doktryn religijnych i filozoficznych ani do czegokolwiek, co jest przedmiotem sporu. Celem debaty jest uzyskanie rozwiązań, które poprą wszyscy obywatele, niezależnie od światopoglądu.

2. Model agoniczny (Ch. Mouffe) – należy tak prowadzić debatę, aby wzięło w niej udział jak najwięcej środowisk. Celem debaty jest podważenie konsensusu i wprowadzenie zmian. 

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Kryzys autorytetu prawa. Opinia publiczna jako źródło autorytetu: 1. model konsensualny (J. Rawls ) rozwiązania będące treścią debaty zostaną poparte przez ludzi o różnych światopoglądach., 2. model agoniczny (Ch. Mouffe) treść debaty neguje konsensu
Współorganizator: 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Warszawski
Wykonawca
dr hab.
Agnieszka
Nogal
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
Sala 4, parter