Dyktatura słupków: Jak krytycznie czytać ankiety i sondaże?

Numer: 
260

Żyjemy w dobie wszechobecnych sondaży. Czytając je, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad takimi kwestiami jak metodologia, rzetelność badań lub konsekwencje ich publikacji. Zajęcia mają pomóc uczestnikom/czkom w nabyciu podstawowych umiejętności krytycznego odczytywania i analizowania sondaży.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Żyjemy w dobie wszechobecnych sondaży. Czytając je, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad metodologią, rzetelnością badań lub konsekwencjami ich publikacji. Zajęcia mają pomóc uczestnikom/czkom w nabyciu umiejętności krytycznego odczytywania sondaży.
Wykonawca
Mateusz
Pietryka
Miejsce spotkania: 
Nowy Świat 69
00-927 Warszwa