Historia mycia

Numer: 
515

Wszyscy używają preparatów myjących, powinni więc być zainteresowani budową i właściwościami związków powierzchniowo czynnych, ich syntezą i badaniem podstawowych własności. Zajęcia obejmują:

  1. krótkie wprowadzenie teoretyczne: budowa związków powierzchniowo czynnych, historia wytwarzania i stosowania mydła, otrzymywanie laurylosiarczanu sodu i oksyetylowanego laurylosiarczanu sodu i ich zastosowanie do produkcji szamponów i płynów do mycia ciała
  2. otrzymanie mydła z tłuszczu naturalnego
  3. otrzymanie laurylosiarczanu sodu z dodekanolu i kwasu siarkowego
  4. zbadanie i porównanie właściwości fizykochemicznych i użytkowych wytworzonych związków (rozpuszczalność w wodzie, właściwości roztworu po zakwaszeniu, zdolność do emulgowania oleju)
Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 15:30
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 15:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia obejmują: wprowadzenie teoretyczne (historia wytwarzania mydła), otrzymanie mydła z tłuszczu naturalnego, synteza laurylosiarczanu sodu, zbadanie i porównanie własności fizykochemicznych i użytkowych wytworzonych związków.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy indywidualne od 15 IX: jmzubek@ch.pw.edu.pl
Wykonawca
dr inż.
Joanna
Główczyk-Zubek
Miejsce spotkania: 
Koszykowa 75
00-664 Warszawa
Gmach Technologii Chemicznej, wejścia bramą od Al. Niepodległości, skręcić w lewo do budynku, klatka schodowa na lewo, II piętro.