Kto, kiedy i jak odpowiada za popełnienie przestępstwa? Prawo karne.

Numer: 
585

Czy wiecie, że nie każdy czyn zabroniony jest przestępstwem? Co to jest wina umyślna i nieumyślna? Czy znacie rodzaje kar stosowanych w polskim prawie karnym? Czy wiecie kim jest podżegacz, czym różni się abolicja od amnestii i co to jest zatarcie skazania? Podczas wykładu dowiecie się czym jest prawo karne i poznacie jego najważniejsze funkcje oraz zasady odpowiedzialności karnej. Opowiemy Wam o tym czym jest przestępstwo i jak można je popełnić oraz kiedy sprawca czynu zabronionego nie odpowiada za jego popełnienie. Poznacie rodzaje kar i środków karnych oraz najważniejsze zasady ich wymierzania. Dowiecie się także kiedy osoba skazana w przeszłości za popełnienie przestępstwa może zgodnie z prawem twierdzić, że nigdy nie była karana.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Czy wiecie, że nie każdy czyn zabroniony jest przestępstwem? Co to jest wina umyślna i nieumyślna? Czy znacie rodzaje kar stosowanych w polskim prawie karnym? Poznacie rodzaje kar i środków karnych oraz najważniejsze zasady ich wymierzania.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: e-mail: promocja@uksw.edu.pl
Współorganizator: 
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
Wykonawca
mgr
Arkadiusz
Mróz
Miejsce spotkania: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa