„Kwazar” - nauka w fantastyce

Numer: 
67

W trakcie spotkania zostanie ogłoszony laureat wyróżnienia literackiego „Kwazar”. Wyróżnienie przyznawane jest za powieść science-fiction polskiego autora, wydaną po raz pierwszy w roku poprzednim, eksponującą najciekawszy wątek naukowy w klasycznym rozumieniu „science” i utrzymaną na nienagannym poziomie literackim. Zostaną także omówione problemy naukowe, pojawiające się w najnowszej polskiej literaturze fantastycznej.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
13 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 19:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Zostanie ogłoszony laureat wyróżnienia literackiego „Kwazar”, przyznawanego za najciekawszy wątek naukowy w najnowszej polskiej literaturze science-fiction. Omówimy problemy naukowe, obecnie akcentowane przez fantastykę.
Wykonawca
prof. dr hab. inż.
Jacek
Kijeński
Wykonawca
prof. dr hab.
Sławomir
Pikuła
Wykonawca
dr hab.
Ewa
Pawelec
Wykonawca
dr inż.
Andrzej
Zimniak
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa