Ludzie oczu a polski język migowy w świecie wizualnym

Numer: 
367

Głównym celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o polskiej społeczności Głuchych. Warsztat prze-widuje opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o kulturze głuchych oraz roli PJM w ich życiu.

Zajęcia obejmują rozbudzenie u studentów ciekawości życia i kultury Głuchych i otwartości na praktyczne użycie zachowań wizualno-gestowych w procesie komunikacji między Głuchymi a słyszącymi.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
18 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 15:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Głównym celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o polskiej społeczności Głuchych. Warsztat prze-widuje opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o kulturze głuchych oraz roli PJM w ich życiu.
Dodatkowe informacje: 
UWAGA! Zajęcia prowadzone będą w polskim języku migowym z tłumaczeniem na język polski(będzie mi towarzyszył tłumacz języka migowego)
Wykonawca
dr
Piotr
Tomaszewski
Miejsce spotkania: 
Stawki 5/7
00-183 Warszawa
sala 404