Manipulacja za pomocą metafor w świecie polityki

Numer: 
372

Słynna książka lingwisty George Lakoffa i filozofa Marka Johnsona „Metafory w naszym życiu” pokazała nam jak często wyrażamy się w sposób metaforyczny. Podobno co 25 słowo, którego używamy jest metaforą.  Metaforycznych porównań używają często politycy, aby przekonać słuchaczy do przyjęcia określonego stanowiska czy poglądu. W jednej z analiz wykazano, że charyzmatyczni prezydenci używają w swoich przemówieniach większej liczby metafor. Metafory pomagają nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, są jednym z narzędzi poznania, stanowią wręcz dodatkowy zmysł, który wykorzystujemy aby doświadczyć świata. Tego rodzaju wyrażenia pozwalają przybliżyć dany problem, okiełznać trudną, nieuchwytną problematykę w terminach fizycznych – łatwych, do wyobrażenia, namacalnych. Używanie jakiejś metafory oznacza więc przyjęcie określonych ram myślenia - zgodnie z powszechnie znaną tezą Benjamina Whorfa, iż język, którym mówimy, wpływa na sposób myślenia o świecie. 

Wykład w ramach cyklu: HOMO POLITICUS

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
13 lat
Termin: 
sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 14:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Słynna książka George Lakoffa i Marka Johnsona „Metafory w naszym życiu” pokazała jak często wyrażamy się w sposób metaforyczny. Metaforycznych porównań używają często politycy, aby przekonać słuchaczy do przyjęcia określonego stanowiska czy poglądu.
Dodatkowe informacje: 
Cykl: HOMO POLITICUS
Organizator: 
Wykonawca
dr
Konrad
Maj
Miejsce spotkania: 
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa