Maria Skłodowska-Curie prekursorką radiacyjnej konserwacji dzieł sztuki

Numer: 
230

Pionierskie prace Marii Skłodowskiej-Curie dały początki współczesnym technologiom radiacyjnym. Promieniowanie jonizujące stosuje się obecnie między innymi do konserwacji obiektów istotnych dla dziedzictwa kulturowego. Omówiono kilka przykładów wykorzystania promieniowania gamma i wiązki elektronów do dezynsekcji, dezynfekcji i tzw. radiacyjnej konsolidacji różnych artefaktów.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
13 lat
Termin: 
sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 12:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Pionierskie prace Marii Skłodowskiej-Curie dały początki współczesnym technologiom radiacyjnym. Omówione zostaną przykłady zastosowania promieniowanie jonizującego m.in. do konserwacji obiektów istotnych dla dziedzictwa kulturowego.
Dodatkowe informacje: 
msc@ptchem.pl
Współorganizator: 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Wykonawca
dr inż.
Wojciech
Głuszewski
Miejsce spotkania: 
ul. Freta 5
00-227 Warszawa