Matematyka wyborcza

Numer: 
297

Przedstawimy teorię wyboru społecznego, opartą na
twierdzeniach Arrowa oraz Sena. Skonstruujemy ciekawe i proste
przykłady ilustrujące te twierdzenia. Postaramy się
wszystko, by te przykłady były zrozumiałe dla młodzieży i dorosłych. W czasie wykładu uczestnicy wezmą udział w głosowaniu, którego wynik zostanie nastepnie przeanalizowamy z użyciem opisanych wcześniej matematycznych narzędzi.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
12 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
W czasie wykładu przedstawiona zostanie teoria wyboru społecznego, oparta na twierdzeniach Arrowa oraz Sena. . W czasie wykładu uczestnicy wezmą udział w głosowaniu, którego wynik będzie później przeanalizowany z użyciem matematycznych narzędzi.
Wykonawca
mgr
Paweł
Wójcicki
Wykonawca
mgr
Artur
Giżycki
Miejsce spotkania: 
Koszykowa 75
00-662 Warszawa
gmach wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, sala 107