Racjonalnie o wierze – wiara wobec nauki, nauka wobec wiary

Numer: 
120

Dla niektórych coś jest prawdziwe tylko wtedy, gdy możemy tego dowieść naukowo. Inni przyjmują wszystko na wiarę, niechętnie odnosząc się do nauk przyrodniczych i ścisłych. Czy wiara i nauka są ze sobą sprzeczne? Jakie są możliwości ich dialogu? Podyskutujmy o tym!

Typ spotkania: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
18 lat
Termin: 
czwartek, 24 Wrzesień, 2015 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Dla niektórych coś jest prawdziwe tylko wtedy, gdy możemy tego dowieść naukowo. Inni przyjmują wszystko na wiarę, niechętnie odnosząc się do nauk przyrodniczych i ścisłych. Czy wiara i nauka są ze sobą sprzeczne? Jakie są możliwości ich dialogu?
Dodatkowe informacje: 
Informacje i zapisy: Biuro Informacji i Promocji UKSW e-mail: promocja@uksw.edu.pl tel. 508 194 297, 22 561 88 44
Współorganizator: 
Wydział Teologiczny
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Miejsce spotkania: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa