Skuteczność lobbingu organizacji biznesu w Polsce i w Unii Europejskiej

Numer: 
129

O tym jakie są efekty działań lobbingowych organizacji gospodarczych, jakie są ich strategie, metody i instrumenty wywierania wpływu oraz jakie są tego skutki. Czy lobbingu polskich firm w Brukseli jest wystarczająco skuteczny?

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
piątek, 25 Wrzesień, 2015 - 17:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
O tym jakie są efekty działań lobbingowych organizacji gospodarczych, jakie są ich strategie, metody i instrumenty wywierania wpływu oraz jakie są tego skutki. Czy lobbingu polskich firm w Brukseli jest wystarczająco skuteczny?
Wykonawca
dr hab.
Urszula
Kurczewska
Miejsce spotkania: 
ul. Rakowiecka 24
02-554 Warszawa
gmach "A" SGH, sala 9 (parter)