Te straszne permutacje, czyli dlaczego tak trudno złamać kod Enigmy?

Numer: 
298

W czasie wykładu przedstawimy podstawowe twierdzenia matematyczne, które leżały u podstaw konstrukcji maszyny szyfrującej Enigma. 

Pokażemy na czym polegała trudność w  złamamiu kodu Enigmy.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
12 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
W czasie wykładu przedstawimy podstawowe twierdzenia matematyczne, które leżały u podstaw konstrukcji maszyny szyfrującej Enigma. Pokażemy na czym polegała trudność w złamaniu kodu Enigmy.
Wykonawca
dr
Barbara
Roszkowska-Lech
Miejsce spotkania: 
Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Gmach wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, sala 107