Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne

Numer: 
715

Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z rycinami ze zbiorów Muzeum Drukarstwa przedstawiającymi rzekę Wisłę. Ilustracje zostaną omówione pod względem techniki ich wykonania, sposobu ilustrowania oraz przekazu grafcznego. Następnie dzieci poznają technikę grafiki artystycznej – linoryt – i własnoręcznie wykonają ilustrację z wyobraźnią lub inspirowaną oglądanymi ilustracjami. Obrazek zostanie własnoręcznie wytłoczony na zabytkowej prasie korektorskiej. 

 

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 12:00
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 12:00
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 12:00
piątek, 29 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych.
Organizator: 
Organizator: 
Muzeum Drukarstwa
Wykonawca
mgr
Barbara
Rogalska
Miejsce spotkania: 
Ząbkowska 23/25
03-736 Warszawa