Fizyka dla bramkarzy

Numer: 
602

W czasie lekcji dyskutowane są szanse bramkarza na obronę rzutu karnego w przypadku dwóch dyscyplin: piłki ręcznej i piłki nożnej. W czasie lekcji korzystając z prostych zjawisk fizycznych, mierzy się czas reakcji oraz skoczność uczestników zajęć. W czasie zajęć wykorzystuje się podstawowe wiadomości z kinematyki (ruch jednostajnie przyśpieszony) i dynamiki (energia kinetyczna i potencjalna). Lekcja jest pomyślana jako powtórzenie materiału z I klasy gimnazjum oraz zachęta do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Typ szkoły: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 10:00
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W czasie lekcji dyskutowane są szanse bramkarza na obronę rzutu karnego w przypadku dwóch dyscyplin: piłki ręcznej i piłki nożnej.
Wykonawca
dr
Paweł
Napiorkowski
Miejsce spotkania: 
Pasteura 5A
02-093 Warszawa