Makro, mikro i nano warstwy – ich rola w przyrodzie i technice

Numer: 
642

Powierzchnia jest wszechobecna, każdy istniejący obiekt ma swoją powierzchnię, której stan wpływa na sprawność funkcjonowania całości. Od wielu lat inżynieria powierzchni tworzy nowe metody polepszania jakości powierzchni pod kątem trwałości, odporności na zużycie i korozję, a także bada jej własności co w przypadku cienkich warstw często jest wyzwaniem samym w sobie.

Warstwa wierzchnia jest wszędzie: natura wyposażyła w nią wszystkie żywe organizmy. Skóra człowieka, łuski ryby, kora drzew to tylko niektóre tego przykłady. Ze względu na nie do końca zdefiniowaną jej strukturę, nurtowała naukowców od bardzo dawna: - co to jest warstwa wierzchnia? - czy nie ma elementu bez warstwy wierzchniej? - gdzie się zaczyna i gdzie się kończy? - czy powierzchnia to warstwa wierzchnia, czy oddzielny twór? - dlaczego w różnych skalach warstwa wygląda inaczej? Na te i szereg innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania o roli warstwy wierzchniej w zastosowaniach inżynierskich. Pokażemy też unikalne urządzenia (implantator jonów) do wytwarzania warstw, a także do mierzenia ich własności (mikro i nano indenter oraz profilometr).

 

 

Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 12:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Każdy obiekt ma powierzchnię a jej stan wpływa na sprawność funkcjonowania całości.Od wielu lat inżynierowie powierzchni pracują nad nowymi metodami tworzenia, badania własności coraz cieńszych warstw
Wykonawca
dr inż.
Grzegorz
Starzyński
Wykonawca
dr inż.
Neonila
Levintant-Zayonts
Wykonawca
dr inż.
Dariusz
Jarząbek
Miejsce spotkania: 
ul. Pawińskiego 5B, Kampus Ochota
02-106 Warszawa
Budynek przyjazny dla osób niepełnosprawnych