Różne odsłony owoców i warzyw

Numer: 
802

Barwa owoców i warzyw oraz ich przetworów jest istotną cechą jakości i atrakcyjności. Konsumenci kupując produkty żywnościowe bardzo zwracają uwagę na ich barwę. Poszukują produktów o naturalnej dla danego surowca intensywnej barwie, która jest wynikiem obecności w żywności barwników i produktów ich przemian oraz substancji bezbarwnych, które w wyniku reakcji,  w czasie przetwarzania i przechowywania produktów stają się barwne.

W owocach i warzywach substancje barwne są związkami mało stabilnymi o złożonej budowie chemicznej. Ulegają one łatwo przemianom pod wpływem procesów fizycznych, chemicznych i biochemicznych. Intensywność przemian substancji decydujących o barwie produktów z owoców i warzyw zależy od rodzaju surowców, zawartych w nich towarzyszących barwinkom substancji i enzymów oraz czynników zewnętrznych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi operacjami technologicznymi wykorzystywanymi w produkcji przetworów owocowo-warzywnych, a także przedstawienie zmian barwy surowców owocowych i warzywnych pod wpływem działania naturalnych enzymów obecnych w surowcach oraz jonów metali, utleniacza, reduktora, kwasu, zasady i ogrzewania.

 

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
16
Termin: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 09:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi operacjami technologicznymi wykorzystywanymi w produkcji przetworów owocowo-warzywnych, a także przedstawienie zmian barwy surowców owocowych i warzywnych.
Wykonawca
dr inż.
Andrzej
Cendrowski
Wykonawca
dr hab. inż.
Stanisław
Kalisz
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
Wydział Nauk o Żywności bud. 32 (parter, sala nr 12)