Wspaniały świat maleńkich kryształów

Numer: 
643

Zajęcia będą składać się z dwóch części – wykładu oraz części laboratoryjnej. W czasie wykładu zostaną omówione struktury uporządkowane (krystaliczne), które powstają w układach bardzo długich cząsteczek polimerowych. W ramach zajęć laboratoryjnych pokazane będą struktury wybranych polimerów, w tym również polimerów biodegradowalnych stosowanych w medycynie regeneracyjnej. Pierwszą z metod badawczych będzie mikroskopia optyczna w świetle spolaryzowanym, pozwalająca nie tylko uwidocznić  w pełnej krasie te bardzo małe i wewnętrznie zdefektowane, ale też i piękne obiekty, lecz również prowadzić pomiary takich struktur. Jako drugą metodę badań struktur krystalicznych pokażemy skaningową kalorymetrię różnicową, w której mierzone są niezwykle małe efekty cieplne związane z powstawaniem i topnieniem kryształów. Pokazany też będzie unikalny przyrząd, w którym możliwe jest jednoczesne prowadzenie obserwacji mikroskopowych i pomiarów kalorymetrycznych, co pozwala na uzyskanie w jednym eksperymencie informacji z obu tych metod badawczych.

 

 

Termin: 
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Pokaz krystalizacji i topnienia polimerów metodami mikroskopii optycznej i kalorymetrii. Badania mikroskopowe ujawniają fantastyczną różnorodność i bogactwo form kryształów polimerowych
Wykonawca
prof. dr hab. inż.
Paweł
Sajkiewicz
Wykonawca
dr inż.
Arkadiusz
Gradys
Wykonawca
mgr inż.
Piotr
Denis
Miejsce spotkania: 
ul. Pawińskiego 5B, Kampus Ochota
02-106 Warszawa
budynek przyjazny niepełnosprawnym mapka dojazdu na: www.ippt.pan.pl