Wydział Nauk Społecznych SGGW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Badania opinii publicznej „od kuchni” – warsztaty socjologiczne

Opinia publiczna w społeczeństwach demokratycznych wywiera niekwestionowany wpływ na procesy podejmowania decyzji politycznych i kształtowania życia społecznego. Rozwój metod i technik badawczych w naukach społecznych w XX i XXI wieku sprawił, że możliwości gromadzenia danych, ich analizy i praktycznego zastosowania wniosków z nich płynących są coraz większe. Badanie opinii publicznej nie jest jednak, i prawdopodobnie nigdy nie będzie, zautomatyzowanym procesem. Jego realizacja wymaga od badacza umiejętnego podejścia i opanowania odpowiedniego warsztatu metodologicznego i analitycznego.

Oferowane warsztaty (skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych) będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat metod i technik stosowanych obecnie w badaniach opinii publicznej oraz poznają niektóre tajniki procesu realizacji badań sondażowych. Dowiedzą się o potencjalnych możliwościach badacza i niebezpieczeństwach na niego czyhających. W oparciu o poznane zasady konstrukcji kwestionariuszy i podstawowe elementy wnioskowania statystycznego będą wykrywać różnego rodzaju błędy w narzędziach badawczych i wnioskach formułowanych na podstawie uzyskanych wyników badań. W oparciu o udostępnione w trakcie warsztatów kwestionariusze i bazy danych będą formułować własne hipotezy badawcze i podejmą próbę ich weryfikacji przy użyciu profesjonalnego oprogramowania statystycznego.

socjologia
  • wt., 2017-09-26 16:30
Spotkanie festiwalowe Kontakty lekarzy i firm farmaceutycznych – zagrożenia czy zysk dla pacjenta

W mediach często pojawiają się informacje dotyczące niewłaściwych relacji lekarzy z firmami farmaceutycznymi. Polskie prawo farmaceutyczne ściśle określa, co medykowi wolno, a co nie. Zezwala jednak np. na przyjmowanie prezentów, które swą wartością nie przekroczą 100 PLN i są związane z praktyką medyczną. Jak na taką informację reagują pacjenci? Czy lekarz postępuje słusznie, przyjmując 2 ryzy papieru do drukarki, na którym potem będzie drukował zalecenia dla pacjentów? Dlaczego badania wskazują na ciągły spadek prestiżu lekarza? Czy lekarz ma prawo dokształcać się za pieniądze firmy, skoro edukacji nie sponsoruje mu państwo? Czy ufamy firmom farmaceutycznym? Dlaczego w siłę rosną ruchy antyszczepionkowe? Te i inne pytania zostaną postawione podczas naszego spotkania. Na jedne potrafimy udzielić odpowiedzi, a inne chciałybyśmy przedyskutować.

socjologia
  • wt., 2017-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Mobbing jako patologia działania zespołowego w instytucjach

Zjawisko mobbingu w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest istotnym problemem społecznym, który niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno w wymiarze  indywidualnym, organizacyjnym jak i społecznym. W świadomości społecznej mobbing funkcjonuje, jako problem wymagający zmiany, ale jego specyfika nie jest w pełni rozpoznana ponieważ większość definicji mobbingu traktuje o jego objawach a nie uwarunkowaniach. Pomimo tego, że regulacje prawne dotyczące mobbingu pojawiły się w polskim prawodawstwie w  styczniu 2004 roku,  nadal nie bazuje się na wystarczająco jasnych i ugruntowanych powszechną praktyką kryteriach, według których możliwe byłoby bezsprzeczne rozdzielenie zjawiska mobbingu od innych działań pracodawców   i współpracowników zwłaszcza przy założeniu, że działania te są nieetyczne.

Niesprawiedliwe traktowanie, deprecjonowanie kompetencji pracowników, obrażanie, publiczne poniżanie czy wykorzystywanie, jako niektóre działania stanowiące elementy mobbingu, są tymczasem najczęściej rezultatem celowego manipulowania opinią innych zatrudnionych osób.  Mobbing można więc definiować jako patologiczny mechanizm władzy i nieformalnej kontroli. Z danych CBOS z 2014 roku wynika, że 28% zatrudnionych przyznaje, że w ich miejscu pracy pracownicy byli szykanowani przez przełożonych lub innych współpracowników, w tym 8% mówi o częstym występowaniu tego typu zachowań.

Podstawą skutecznej profilaktyki jest tymczasem przede wszystkim jasna charakterystyka problemu i określenie jego uwarunkowań oraz metod działania, które należy podjąć w sytuacji , gdy mobbing już występuje.

socjologia
  • śr., 2017-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Wielki (nieznany) Mały Przegląd

Mały Przegląd” to jedyne takie pismo dla dzieci na świecie, wymyślone i zainicjowane przez Janusza Korczaka. W latach 1926-39 było pisane i redagowane przez dzieci i młodzież. O czym pisały przedwojenne dzieci (żydowskie, ale i polskie)? Co je interesowało, martwiło, cieszyło? Jakie kryją się w nim tajemnice? Większość listów i tekstów nadsyłanych do MP to opis własnych przeżyć i doświadczeń, szczególnie w przypadku najmłodszych korespondentów  nie zawierających żadnej z góry przyjętej tezy. Dzieci pisały o tym, co widziały, nie zastanawiając się, czy ich doświadczenia wpisują się w konkretną linię polityczną, czy są „właściwe” czy nie. I tak rzeczywistość okresu lat 1926-39 pokazuje nam się z nieco innej strony – emigracja do Palestyny nie zawsze jest ideowym wyborem,  uczniowie w szkole niekoniecznie szanują swoich nauczycieli, wybór „szkoła powszechna czy gimnazjum” jest wyborem nie tylko dalszej drogi życiowej, ale także szkolnej atmosfery i prestiżu, podniosłe święta bywają nudne, a służące mają większą władzę w domu, niż niektórzy rodzice.

socjologia
  • czw., 2017-09-28 17:30
Spotkanie festiwalowe Kot w II RP – domownik czy zabawka dla dzieci?

W latach 1926-1939 ukazywało się pismo dla dzieci „Mały Przegląd”. Pismo składało się niemal wyłącznie z listów, reportaży i relacji młodych czytelników. Jednym z częściej poruszanych tematów były zwierzęta domowe, w tym koty. Analiza przekazów dzieci, relacji nie cenzurowanych, nie nastawionych na dydaktykę czy pouczanie, daje doskonały obraz tego, czym kot był w przedwojennym gospodarstwie domowym, jak był traktowany (domownik, zwierzę użytkowe, zabawka), oraz jakie było nastawienie dzieci i dorosłych do traktowania kotów – czy rzeczywiście akceptowano brutalne zabawy i znęcanie się nad zwierzętami.Kto decydował o pozostaniu kota w domu, kto się nim zajmował w czasie choroby? Odpowiedź może zaskakiwać, bo wbrew oczekiwaniom nie zawsze, a może i nie najczęściej byli to rodzice. Wszystko wskazuje na to, ze kot traktowany był przede wszystkim jako zabawka dziecka,a zatem mógł być wyrzucony, gdy znudził się dziecku, rodzicom, a nawet służącej. Ważny jest też język, jakim dzieci pisały o kotach – czy używały zdrobnień, w jakich sytuacjach, jakich używały epitetów (czy raczej kota chwalono bo milutki, czy dlatego, ze był łowny), czy funkcjonowały znane dziś przesądy dotyczące kotów.

socjologia
  • czw., 2017-09-28 18:30
Spotkanie festiwalowe "Niebezpieczni innI" - wygląd zewnętzny a uprzedzenia społeczne

Celem warsztatów jest ukazanie, że stereotypy często są zakorzenione w ciele: utrwalone w naszych wyobrażeniach na temat tego, jak „powinno się” wyglądać.

 To, jak postrzegamy ludzi o innym od naszego wyglądzie zależy od kultury, w której się wychowaliśmy i jej standardów piękna. Zdeterminowane kulturowo normy piękna są nam potrzebne, aby odróżnić „swoich” od „obcych”, ale często stanowią również źródło stereotypów i uprzedzeń. Czy można się ich ustrzec? Jak można osłabić ich wpływ na nasze przekonania na temat innych osób czy innych kultur? Jak bywają interpretowane te same cechy wyglądu w różnych kulturach? Z czego to wynika?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie warsztatów.

socjologia
  • pt., 2017-09-29 16:30
Spotkanie festiwalowe Warsztat robienia pomocy edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które zawodowo lub hobbystycznie pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym i chciałyby samodzielnie stworzyć niepowtarzalne pomoce edukacyjne. Warsztaty obejmują naukę umiejętności tradycyjnych (szycie i robienie na szydełku) oraz wykład na temat prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście pomocy edukacyjnych. W trakcie warsztatów będzie można obejrzeć przykłady pomocy edukacyjnych tworzonych w ramach badań naukowych na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych SGGW

socjologia
  • pt., 2017-09-29 17:30