Czy Sparta była „miastem kobiet"?

Numer: 
104

Jednym z zarzutów, jakie wobec Sparty sformułował Arystoteles było to, że według niego Spartanie są gynaikoratoumenoi, czyli że są rządzeni przez kobiety. Źródła historyczne, przede wszystkich literackie, w ogóle podkreślają wyjątkowość Spartanek na tle ogólno greckim. Ich pozycja i rola w społeczeństwie miała być znacznie lepsza niż pozostałych greckich kobiet, zwłaszcza Atenek. W źródłach możemy odnaleźć wiele przykładów, z których można wywnioskować, że Spartanki faktycznie „rządzą” mężczyznami. Jednym z bardziej wyraźnych przykładów mogą być Agesistrata i Archidamia, czyli matka i babka króla Agisa IV, które odegrały dużą rolę w czasie próby powrotu do „praw Likurga”. Warto również zastanowić się, co mogło wpływać na to, że autorzy źródeł historycznych, nie-Spartanie, postrzegali Spartę w ten sposób. W swoim wykładzie chciałabym się zastanowić, czy w Sparcie mogła faktycznie istnieć gynaikokratia, a Sparta była „miastem kobiet”, czy może wręcz przeciwnie – jest to element mitu spartańskiego.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
12 lat
Dostępne do: 
150 lat
Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Jednym z zarzutów, jakie wobec Sparty sformułował Arystoteles było to, że według niego Spartanie są gynaikoratoumenoi, czyli że są rządzeni przez kobiety.
Dodatkowe informacje: 
sala 17, III p.
Organizator: 
Wykonawca
mgr
Anna
Kruszyńska
Miejsce spotkania: 
Instytut Historyczny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
sala dostępna dla osób z dysfunkcją ruchu