Język na emeryturze - funkcjonowanie językowe w okresie późnej dorosłości

Numer: 
443

Język na emeryturze. O zmianach funkcjonowania językowego w okresie późnej dorosłości.

Czy funkcje językowe osób w okresie późnej dorosłości ulegają pogorszeniu, czy pozostają na nieobniżonym poziomie? Badania nie przynoszą na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Sprawność językowa, podobnie jak sprawność poznawcza osób w podeszłym wieku, jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Na wykładzie ukazane zostaną funkcje językowe, których deficyty najczęściej obserwuje się u osób starszych, a także zostaną przedstawione obszary funkcjonowania językowego pozostające na poziomie nieobniżonym. Mimo dużego zróżnicowania indywidualnego i różnego nasilenia deficytów, język mówiony i pisany seniorów bywa traktowany jako czuły wczesny barometr upośledzenia funkcji poznawczych bądź wskaźnik rezerwy poznawczej. Zaprezentujemy przegląd badań nad funkcjonowaniem językowym osób w okresie późnej dorosłości i sugestie dotyczące aktywności, które mogą zapobiec powstawaniu deficytów poznawczych, w tym językowych, u osób starszych.   

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
16 lat
Dostępne do: 
200 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 14:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Zaprezentujemy przegląd badań nad funkcjonowaniem językowym osób w okresie późnej dorosłości i sugestie dotyczące aktywności, które mogą zapobiec powstawaniu deficytów poznawczych, w tym językowych.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Marlena
Bartczak
Miejsce spotkania: 
Stawki 5/7
00-183 Warszawa
sala nr 74, 2 piętro