Początki starożytnego Izraela. Wersja biblijna wobec wiedzy naukowej

Numer: 
205

Opowieść o pochodzeniu biblijnego Izraela od Abrahama, który wywędrował z chaldejskiego miasta Ur w Mezopotamii oraz wyjście Izraelitów z Egiptu i zdobycie przez nich Ziemi Obiecanej, to dobrze znane wątki biblijne. Aktualna wiedza naukową zmusza jednak do weryfikacji tych tradycji i inaczej wyjaśnia początki Izraela.

 

W powszechnym przekonaniu, opowieści o „historii” Izraela, znajdujące się w Starym Testamencie, opierają się na pamięci po konkretnych wydarzeniach. Naukowcy od dawna szukają dowodów dla biblijnych opowieści. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się głosy podważające wiarygodność biblijnych opowieści o początkach Izraela.

Współczesne badania z zakresu archeologii oraz historii pozwalają zrekonstruować proces tworzenia się wspólnot proto-izraelskich oraz początki państwowości Izraela. Wersja ta różni się od narracji zawartych w Biblii. Zadaniem historyka staje się w tej sytuacji zarówno rekonstrukcja samego procesu etnogenezy Izraela oraz najstarszych form państwowości, jak i próba wyjaśnienia przyczyn dla których powstały biblijne opowieści, zgoła odmienne od wersji opartej na wiedzy naukowej.

 

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
12 lat
Dostępne do: 
150 lat
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W czasie wykładu prowadzący skonfrontuje biblijne opowieści z wiedzą naukową
Dodatkowe informacje: 
sala 17 IH UW
Organizator: 
Wykonawca
dr hab.
Łukasz
Niesiołowski-Spano
Miejsce spotkania: 
Instytut Historyczny UW, ul Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
sala dostępna dla osób z dysfunkcją ruchu