Sztuka i pielgrzymowanie – o podróżnych obrazach dewocyjnych

Numer: 
495

Wykład dotyczyć będzie genezy i historii ikon podróżnych oraz cech charakterystycznych technik i technologii tego typu obiektów. Omówione zostaną różnice i podobieństwa warsztatów ikonopisarzy i zachodnioeuropejskich mistrzów malarstwa średniowiecznego i późniejszego. 

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
niedziela, 1 Październik, 2017 - 15:30
Czas trwania: 
30 minut
Wykonawca
mgr
Marcin
Petrus
Miejsce spotkania: 
Wybrzeże Kościuszkowskie
00-379 Warszawa