Wykład popularno-naukowy z przedstawieniem pt. "Wacław Sierpiński"

Numer: 
291

Celem aktywności koła artystycznego TeMat, działającego przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, jest zainteresowanie kulturą i sztuką młodych, ścisłych umysłów, przede wszystkim licealistów i studentów nauk technicznych. Nasz zespół składający się ze studentów, doktorantów, a także kilku pracowników Wydziału, bierze udział we wspólnych wyjściach do teatru, seansach filmowych, warsztatach o różnej tematyce, a także przedstawieniach popularyzujących matematykę. W tym roku przygotowania do naszego letniego projektu, nawiązującego do biografii Wacława Sierpińskiego, pragniemy zwieńczyć występem na XXI Festiwalu Nauki. Podczas wykładu opowiemy m.in. o konstrukcji i zadziwiających własnościach trójkąta Sierpińskiego, pojęciu fraktala i jego najbardziej znanych przykładach, a także najważniejszych wydarzeniach z życia matematyka, które miały wpływ na dorobek naukowy nie tylko Sierpińskiego, ale także wielu innych poważanych naukowców.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
14 lat
Dostępne do: 
114 lat
Termin: 
niedziela, 24 Wrzesień, 2017 - 14:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Aktorzy Amatorzy Teatru Matematyki postarają się przybliżyć publiczności osiągnięcia naukowe i życiorys Wacława Sierpinskiego, przeplatając merytoryczny wykład że scenami z jego prywatnego życia.
Wykonawca
Teatr
Matematyki
Miejsce spotkania: 
Gmach Matematyki PW, ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
s. 107 (I piętro)