Geografia i biologia w przyrodzie

Numer: 
672

Zajęcia przybliżające powiązania pomiędzy przyrodniczymi warunkami położenia geograficznego Polski (gleba i klimat), a przystosowaniami biologicznymi podstawowych gatunków drzew leśnych.

Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 09:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia przybliżające powiązania pomiędzy przyrodniczymi warunkami położenia geograficznego Polski (gleba i klimat), a przystosowaniami biologicznymi różnych gatunków drzew leśnych.
dr hab.
Małgorzata
Sułkowska
Miejsce spotkania: 
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Zajęcia odbędą się w Izbie Edukacji Leśnej IBL.