Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Numer: 
631

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: maks. 30 os. Wymagania kondycyjne - średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Granicy zielonym szlakiem do Dębu Powstańców 1863 r., powrót przez wieś Bieliny do Granicy.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz przez rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 09:30
czwartek, 26 Września, 2019 - 09:30
piątek, 27 Września, 2019 - 09:30
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę po jednym z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów Kampinoskiego PN. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej.
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
Organizator: 
inż.
Beata
Bąk
mgr inż.
Mariusz
Morkowski
Miejsce spotkania: 
Granica
05-085 Granica
Zbiórka na parkingu przy wjeździe na teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. Dojazd z Warszawy (ok. 45 km) drogą wojewódzką 580 w kierunku Żelazowej Woli przez Stare Babice-Leszno-Kampinos. W Komorowie skręt w prawo za przystankiem autobusowym.