Zagrożenie, ale jakie?

Numer: 
643

CNBOP-PIB w ramach lekcji oferuje widowiskowe eksperymenty z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz część praktyczną w formie pokazu lub eksperymentu z udziałem uczestników. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z interdyscyplinarnością prowadzonych badań związanych z zagrożeniem i bezpieczeństwem pracy strażaka. Zaprezentowany zostanie sprzęt i urządzenia wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gasnicze PSP i OSP. Zajęcia poruszają tematy zagrożeń pożarowych i wybuchowych, gaszenia pożarów z użyciem sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych i pojazdu pożarniczego. Główne atrakcje tego wydarzenia to pokazy poligonowe i laboratoryjne:
•    sposób posługiwania się gaśnicą i pokaz gaszenia pożaru w zarodku,
•    wodne roztwory środków gaśniczych w szerokim spektrum pożarów i pokaz wytwarzania pianotwórczych środków gaśniczych i ich skuteczności,
•    badanie statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdu pożarniczego, pokaz zasięgu rzutu działka wodno-pianowego oraz prądownicy,
•    pokaz reakcji na ogień materiałów włókienniczych i mebli tapicerowanych.

Na trasie wycieczki naukowej znajdą się laboratoria:
•    Urządzeń i Środków Gaśniczych,
•    Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej,
•    Procesów Spalania i Wybuchów.

Termin: 
czwartek, 26 Września, 2019 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz pokazy lub eksperymenty z udziałem uczestników. Pokazy dotyczą m.in. gaszenia pożaru, reakcji materiałów na ogień, testów sprzętu ratowniczego.
Dodatkowe informacje: 
Lekcja odbywa się na poligonie doświadczalnym i w laboratoriach. Istnieje obawa zabrudzenia ubrań środkiem gaśniczym. O chorobach na podłożu astmatycznym należy poinformować organizatora.
Pracownicy Zespołu Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych
Pracownicy Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchów
Pracownicy Zespołu Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej
Miejsce spotkania: 
ul. Nadwislańska 213
05-420 Józefów